ALKAN KARDEŞLER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Alkan Kardeşler Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alkan Kardeşler"), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Alkan Kardeşler tarafından veri sorumlusu sıfatı ilen;

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Alkan Kardeşler'in veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Faaliyeti

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İnternet erişiminin sağlanması.

Adı soyadı, IP bilgisi, bilgisayar seri numarası, MAC IP adresi

m.5/2-e, m.5/2-f.

İlgili kişiden (Kısmen otomatik yollarla).

Kamera kayıtlarının tutulması.

Görüntü verisi.

m.5/2-f.

CCTV üzerinden (Otomatik yollarla).

B2B süreçlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, firma ismi, vergi dairesi ve numarası, TCKN, telefon, e-posta, adres.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

İnternet formu üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Ödemelerin Net tahsilat üzerinden gerçekleştirilmesi.

Firma adı, vergi numarası ve dairesi, e-posta, adres, telefon, ödeme yapılacak kart bilgilerinin tamamı.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

İnternet formu veya e-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

İş avanslarının verilmesi.

Adı soyadı, unvan, e-posta.

m.5/2-c, m.5/2-e.

İlgili kişiden e-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Sosyal medyadan gelen talep, şikayet ve önerilerin takibi.

Adı soyadı, (ilgili sosyal medya) kullanıcı adı.

m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden ve sosyal medya üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

E-arşiv ve E-faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.

TCKN, telefon, e-posta, banka hesap bilgileri, adı soyadı, adres, vergi numarası ve dairesi ve ticaret sicil bilgileri.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

ERP üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Cari kartların açılması.

Adı soyadı, TCKN, telefon, e-posta, banka hesap bilgileri, adres, vergi numarası ve dairesi ve ticaret sicil bilgileri.

E-posta yoluyla veya fiziki olarak (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Mail Order faaliyetlerinin yürütülmesi.

Firma adı, banka numarası, (karta ait) son kullanma tarihi ve cvv numarası, imza, vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

Form doldurulması ve fax yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Gelen ziyaretçilere ilişkin kayıtların tutulması.

Adı soyadı, araç plaka bilgileri, giriş-çıkış saati.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

İlgili kişiden sözlü olarak (Otomatik olmayan yollarla).

Aydınlatma projelerinin tasarlanması.

Adı soyadı, e-posta, telefon, talep.

m.5/2-c.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Teklif süreçlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, e-posta, telefon, firma unvanı, adres, vergi numarası ve dairesi, şirket yetkilisi, verilen teklif bilgisi, sipariş bilgisi.

m.5/2-c, m.5/2-e.

ERP ve e-posta aracılığıyla (Kısmen otomatik ve otomatik yollarla).

Müşteri adayı cari kaydının oluşturulması.

Yetkili adı soyadı, e-posta, telefon, iş adresi, vergi numarası, kaşe örneği.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Aydınlatma projelerinin tasarlanması.

Adı soyadı, e-posta, telefon, talep.

m.5/2-c.

Müşteriden gelen satın alma taleplerinin alınması.

Adı soyadı, TCKN, e-posta, telefon, talep, vergi levhası bilgileri, ticaret sicil bilgileri, findeks raporu, müşteri finansal bilgileri, banka sorgulaması.

m.5/2-c, m.5/2-e.

Müşterinin kendisinden veya kurum kaynakları ile (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Proje haber sitesi üzerinden elde edilen verilerle pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, e-posta, adres, telefon, internet sitesi, yürütmekte olduğu ve tamamladığı projeler.

m.5/2-c, m.5/2-f

Canias sitemi ve e-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi.

Adı soyadı, talep, soru ve şikayet bilgileri, sevkiyat bilgileri (şoför adı, plakası), irsaliye bilgileri, tutanaklar.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

Müşteriden veya ilgili birimden (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).

Şantiye kontrolörü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

Adı soyadı, unvan, sorumlu olduğu şantiyeler, telefon, e-posta.

m.5/2-c.

İlgili kişiden veya müşteriden (Otomatik olmayan yollarla).

Siparişlerin onay süreçleri yürütülmesi ve kontrolünün sağlanması.

Müşteri adı, adresi, telefon, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

Sistem üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Faturaların kontrol edilmesi.

Firma adı, TCKN, adres, telefon, e-posta (faturadaki bütün bilgiler).

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

İlgili kişiden yazılı olarak (Otomatik olmayan yollarla).

Satın alma onay süreçlerinin yürütülmesi.

İş emirlerinin yürütülmesi.

Müşteri adı.

m.5/2-f.

Canias üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Toplantı katılımcı kaydının tutulması.

Adı soyadı, firma adı.

m.5/2-f.

Sözlü olarak (Otomatik olmayan yollarla).

Giden evrakın tespitinin yapılması.

Fatura ve irsaliye seri numarası.

m.5/2-c, m.5/2-f.

İlgili birimlerden yazılı olarak (Kısmen otomatik yollarla).

İade kabul edilecek ürünlerin incelenmesi.

Ürün adı, sipariş adedi, irsaliye numarası ve tarihi, müşteri adı, kontrol sonucu.

m.5/2-e, m.5/2-f.

Sistem üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Giden sevk irsaliyelerini düzenlenmesi.

Adı soyadı, imza, plaka-kilometre bilgisi, telefon, fatura, vergi numarası, adres, TCKN.

m.5/2-c, m.5/2-ç.

Sözlü olarak (Otomatik olmayan yollarla).

İade faturaların giriş işlemlerinin yapılması.

Adı soyadı, vergi numarası, TCKN, adres bilgileri, telefon, imza.

m.5/2-c, m.5/2-ç.

Canias üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

  1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

İnternet erişiminin sağlanması esnasında işlenen veriler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Yetkili adli makamlara aktarılmaktadır.

Teklif süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, Grup şirkette iş süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla,

Alkan Grup’a aktarılmaktadır.

Şantiye kontrolörü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, ürünlerin onaylanması amacıyla,

Hizmet verilen müşterilere aktarılmaktadır.

Kamera kayıtlarının tutulması esnasında işlenen veriler, talep halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Yetkili yargı mercilerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

B2B süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen veriler, bu süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla,

Alkan Grup’a aktarılmaktadır.

Ödemelerin Netahsilat üzerinden gerçekleştirilmesi sürecin yürütülmesi ve verilerin fiziki olarak saklanması amacıyla,

Netahsil’e ve Alkan Grup’a aktarılmaktadır.

E-arşiv ve E-faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Maliye Bakanlığı ve Alkan Grup’a aktarılmaktadır.

Cari kartların açılması esnasında işlenen kişisel veriler, yasal yükümlülüklerin ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla,

Alkan Grup’a, yetkili vergi dairesine, yeminli mali müşavirlere, bağımsız denetçilere, ve hizmet alınan hukuk bürolarına aktarılmaktadır.

Mail Order faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, pos makinesi ile ödemelerin yapılabilmesi amacıyla,

Ödeme yapılan bankaya aktarılmaktadır.

Müşteri adayı cari kaydının oluşturulması esnasında işlenen kişisel veriler, Grup şirkette iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Alkan Grup’a aktarılmaktadır.

Proje haber sitesi üzerinden elde edilen verilerle pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, iş paylaşımının yapılması amacıyla,

Satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, taleplerin karşılanması amacıyla,

Müşterilere aktarılmaktadır.

İade kabul edilecek ürünlerin incelenmesi esnasında işlenen kişisel veriler, sürecin takip edilebilmesi amacıyla,

D. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adreslerine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurarak;

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.